Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

IMG_7722-crop.jpg

Har jeg demens?

Føler du at du får stadig dårligere hukommelse? Har du innimellom vanskeligheter med å orientere deg? Kanskje du opplever at du endrer personlighet og humør?

Har jeg demens?

Ring eller skriv til oss på tlf 97 04 22 73 / post@noen-as.no – eller la oss kontakte deg.

 

Føler du at du får stadig dårligere hukommelse? Har du innimellom vanskeligheter med å orientere deg eller konsentrere deg? Kanskje du opplever at du endrer personlighet og humør?

Først og fremst: Husk at slike tegn ikke trenger å innebære at du har en demenssykdom eller annen form for kognitiv svikt.

Mange glemmer mer etter hvert som årene går. Kanskje på grunn av aldersbetingede endringer i hjernen. Selv om vi får stadig langsommere reaksjoner, betyr ikke det nødvendigvis at hukommelsen er svekket.

Vi i Noen råder deg først og fremst til å ta kontakt med fastlegen din dersom du føler deg urolig på grunn av endringer i hukommelse, orienteringssans, språk og humør. Uansett hva som er årsakene bak, bør det undersøkes og evt. stilles en diagnose.

Se Nasjonalforeningen for folkehelsen sin liste over mulige tidlige tegn på demens  ›