Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

IMG_7792.JPG

Hjem

Kunnskapsbasert omsorg med pasienten i fokus. 

Ved bruk av ny forskning og erfaringsbasert kompetanse har vi i NOEN skapt forebyggende og helsefremmende tjenester for pårørende og voksne med en kognitiv sykdom. Dette gjør at pasienten mestrer livet sitt bedre, pårørende får mindre belastning og det blir mindre bruk av tradisjonelle helsetjenester.

Vi etablerer et samarbeid med deltakerne rundt pasienten, og tilpasser vår oppfølging kontinuerlig i takt med at behovene endrer seg. NOEN utvikler også løsninger for kommuner og samarbeidspartnere.  

Les mer om våre ulike tilbud, men viktigst av alt: Ta kontakt for en løsning som passer deg.