Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

IMG_7792.JPG

NOEN

Omsorg med DEG i fokus. 

NOEN har utviklet tjenester til forebyggende og helsefremmende bruk ved kognitiv svikt og demens hos voksne. 

Vi støtter deg som er pårørende og tar en del av ansvaret på dine vegne, og vi hjelper deg som har kognitiv svikt med å mestre livet og sykdommen. Vår tilnærming er å gjøre sammen med deg, ikke for deg.

Omsorg med DEG i fokus. 

NOEN har utviklet tjenester til forebyggende og helsefremmende bruk ved kognitiv svikt og demens hos voksne. 

Vi støtter deg som er pårørende og tar en del av ansvaret på dine vegne, og vi hjelper deg som har kognitiv svikt med å mestre livet og sykdommen. Vår tilnærming er å gjøre sammen med deg, ikke for deg.

Du kan ha et abonnement hos oss eller bestille tjenester ved behov. Ved abonnement tilpasses tjenesten individuelt og endres i takt med at behovene endrer seg, og du har én nøye utvalgt veileder å forholde deg til.  

NOEN utvikler også lønnsomme løsninger innen demensomsorg overfor kommuner. 

Les mer om våre tjenester, men viktigst av alt: Ta kontakt for en løsning som passer deg.