Noen tilbyr aktivitet- og omsorgstjenester.
Vårt mål er å bidra til helsefremming og økt livskvalitet for personer med demens, eldre og pårørende.

I Noen AS tilbyr vi individuelle løsninger. Løsningene er å bistå eldre til å være aktiv og mestre eget liv til tross for sykdom og plager. Vi har utviklet og innfører nå KuPA-metoden. KuPA-metoden er en strukturert og målrettet måte å arbeide på for helsefremming hos den enkelte. Hos oss vil du møte spesialister på å forstå behovene og lage løsninger for personer som har kognitiv svikt på grunn av parkinson, alzheimer eller en annen demenssykdom.  Ingen vet i dag hvordan sykdommen kan helbredes eller hvordan utviklingen kan stoppes, men vi vet at det er mulig å sette inn tiltak med kontinuerlig tilpasning for å leve bedre med sykdommen.

 

Vi skaper løsninger til ditt behov, alt fra bistand av og til, til daglig hjelp, timebasert eller døgnbasert. Kontakt oss for en gratis og uforpliktende samtale hvis du har spørmål til våre tjenester eller lurer på om hvordan vi kan hjelpe deg og din familie.

VÅRE TJENESTER

Miljøbehandling med KuPA-metoden

Miljøbehandlingen er vårt nyeste tilbud. Dette er et individuelt tjenesteforløp der vi sammen med deg påser rett hjelp til enhver tid. Miljøbehandlingen har som mål at pasienten skal opprettholde et selvstendig liv lengst mulig ved å bedre kognitive, sosiale og praktiske ferdigheter. Behandlingen kan innebære både aktivitetsrettet tiltak for pasienten, veiledning av pårørende og koordinering av samarbeidet mellom deltakerne, fastlege og kommune.
Ta kontakt for mer informasjon om Miljøbehandlingen

Aktivitetstjeneste for personen med kognitiv svikt eller demens

Vår veileder kommer hjem til brukeren til avtalt tidspunkt. Aktivitet tilpasses hver enkelt brukers ressurser og behov. Målet med aktivitetene er å mestre, forebygge mersykdom og redusere funksjonstap. Ut fra kontinuerlig kartlegging planlegger og tilpasser veilederen aktivitet i forhold til ressurser og interesser i samarbeid med personen med demens, pårørende og andre tjenesteytere.
Les mer om aktivitetstjenesten

Veiledning for pårørende og omsorgsgivere

Høyt stressnivå, bekymring eller manglende kunnskap og informasjon kan gjøre pårørendesituasjonen svært belastende. Noen ganger er det nettverket omkring personen med demens, en gruppe, som trenger veiledning og samme informasjon på samme tid. Andre ganger trenger man individuell hjelp til å løse utfordringer for å mestre rollen som pårørende. Det er svært viktig at de nærmeste har veiledning så tidlig som mulig for at den syke og pårørende kan leve så godt som mulig med demens eller kognitiv svikt
Les mer om vårt veiledningstilbud

Avlastning for pårørende

Ønsker du ei helg fri eller noen timer på egen hånd, kan en veileder komme hjem til dere. Veilederen deltar da i brukerens dagligliv og erstatter pårørende sin funksjon. En annen mulighet er når hverdagen er krevende eller dere skal gjøre noe som er ekstra krevende, f.eks et familieselskap, hyttetyr eller en reise, og du som pårørende trenger en veileder sammen med deg i noen timer eller dager for å ha noen å dele omsorgen og ansvaret med. En Noen-veileder kan delta både i hjemmet og på reise.
Les mer om avlastningstjenesten

Ledsaging

Vi ledsager til avtaler og ærender. Tjenesten passer godt når du trenger noen som har tid, eller når pårørende trenger avlasting. Våre ledsagere er erfarne folk i alle aldre som er trivelige medmennesker. Riktig ledsager velges ut fra dine ønkser og behov. Din ledsager møter opp der du ønsker; enten ved bosted eller på avtalestedet. Transportmåte avtales i hvert enkelt tilfelle. Les mer om ledsaging

Kurs og folkeopplysningsarbeid

Både frivillig sektor og offentlig sektor ønsker å øke sin kompetanse for å yte best mulig hjelp til personer med demens og deres familier. Med personsentrert tilnærming kan man bidra til at de lever bedre lengre på tross av sykdommen. Våre kurs om Personsentrert omsorg og nytenking bidrar til ny kunnskap og god praksis i møte med personer og familier med demens.  Les mer om kurs og folkeopplysningsarbeid