Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

IMG_7792.JPG

Jeg har demens

Føler du at du får stadig dårligere hukommelse? Har du innimellom vanskeligheter med å orientere deg? Kanskje du opplever at du endrer personlighet og humør?

Jeg har demens

Ring eller skriv til oss på tlf 97 04 22 73 / post@noen-as.no – eller la oss kontakte deg.

 

Har du fått påvist demens? Selv om korttidshukommelsen svekkes, og du kanskje føler deg alene og hjelpeløs til tider, håper vi at du vet dette: Du vil alltid ha den viktigste ressursen i livet ditt - deg selv. 

Når minnet ditt svikter, hjelper vi i Noen til med å finne og frigi ressursene du har inni deg. Vi vil at du skal føle at du har det godt, at du gjør ting du er vant til og som du liker. Alt vi gjør, skal være innenfor trygge rammer, og knyttet opp mot deg som person og din hverdag. 

I Noen har vi spesialisert oss på tjenester til personer som har kognitiv svikt, alzheimer eller annen demenssykdom. Vi møter alltid våre brukere med gjenkjennelse, likeverd og tillit.

Miljøbehandling  ›

Veiledning  ›

Aktivitetstjeneste  ›

Ledsaging  ›