Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

IMG_8761.JPG

Oppfølgingstjeneste

Kom tidlig i gang med kartlegging og tilrettelegging. Noens oppfølgingstelefon gir nødvendig veiledning og hjelp. Vi gir pårørende informasjon om hvordan du kan redusere helsesvikt og øke livskvaliteten, til tross for kognitiv svikt eller demenssykdom. Du får veiledning fra personer med innsikt i hva som skjer, og verktøy til hvordan du kan møte utfordringene og se mulighetene.

Oppfølgingstjeneste

Ring eller skriv til oss på tlf 97 04 22 73 / post@noen-as.no – eller la oss kontakte deg.

 

Har du eller en som står deg nær fått diagnosen kognitiv svikt eller demens?

Dette er vår tjeneste til deg som ikke har Noen i nærheten. Vi vet at det ikke er noen grunn til å vente, og oppfordrer deg til å tidlig komme i gang med målrettet oppfølging og veiledning. Noens oppfølgingstelefon gir nødvendig veiledning og hjelp.

Vi gir informasjon om hvordan du som pårørende kan bidra til å redusere helsesvikt og øke livskvaliteten, til tross for kognitiv svikt eller demenssykdom. Du får veiledning fra personer med innsikt i hva som skjer, og verktøy til hvordan du kan møte utfordringene og se mulighetene.

HVA BØR DU GJØRE?
Ring oss på 97 04 22 73 (hverdager mellom 0900 og 1500) eller send mail til post@noen-as.no og avtal tidspunkt for å bli oppringt for en uforpliktende, innledende samtale og informasjon om oppfølgingstjenesten.

Du vil deretter bli kontaktet på oppgitt telefonnummer til avtalt tid for en samtale hvor veilederen leder samtalen og dette er tema:

1. Innledende kartlegging og informasjon om oppfølgingstelefonen.

Telefonsamtalen er uforpliktende og veilederen har taushetsplikt om alle opplysninger du oppgir. Veilederen har inngående kunnskap om det å leve med eller tett på personer med demens. Før samtalen avsluttes, avtales eventuell videre oppfølgingsløp og nye samtaler hvor veilederen vil lede samtalen gjennom følgende tema:

2. Kartlegging av ressurser og behov
3. Behovsavklaring og prioritering av tiltak
4. Oppsummering av resultatene og tiltaksplan

Etter å ha gjennomført alle trinn i oppfølgingen, sendes en skriftlig oppsummering av behovsavklaring og tiltak for bruk i videre oppfølging.

PRISER

Innledende samtale – kr. 1.500,-

Personlig veiledning – kr. 5.600,- per veiledningspakke
(inkl. forberedelse og gjennomføring av tre samtaler, og produksjon av en skriftlig behovsavklaring til bruk i videre helsetilbud). Kostnaden for innledende samtale trekkes fra ved kjøp av full veiledningspakke.