Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

IMG_7647.JPG

Jeg er pårørende

Føler du at du får stadig dårligere hukommelse? Har du innimellom vanskeligheter med å orientere deg? Kanskje du opplever at du endrer personlighet og humør?

Jeg er pårørende

Ring eller skriv til oss på tlf 97 04 22 73 / post@noen-as.no – eller la oss kontakte deg.

 

Bekymrer du deg for din nærmeste som er syk? Blir det mye stress? Savner du mer kunnskap og informasjon om demens og hvordan du skal takle den nye hverdagen?

Vi i Noen vet at alt dette kan føles svært belastende for deg som er pårørende. Men det finnes hjelp.

Hos oss kan både du og personen med demens få individuell hjelp og oppfølging. Vi kan bistå gjennom samtaler og ved å gi veiledning til hvordan du bedre kan forstå den sykes situasjon og se alternative løsninger.

Du er en ressurs. En uvurderlig ressurs for din nærmeste, men også for deg selv. Det er viktig og riktig at du som pårørende skal ha et godt liv, at du får nok støtte og kunnskap til å mestre oppgavene på best mulig måte, samtidig som du opprettholder god helse og livskvalitet.

Vi har ulike tilbud som kan passe ved ulike livssituasjoner, både for den nærmeste pårørende og for hele familien. Våre tilbud:

Avlasting  ›

Miljøbehandling  ›

Veiledning  ›

Aktivitetstjeneste  ›

Ledsaging  ›