Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

IMG_8788.JPG

Jeg vil bli veileder

Send oss en CV og en kortfattet søknad der du beskriver hvem du er, hvorfor du har blitt den du er, hva som er motivasjonen din for en jobb i Noen AS. Husk å skrive hvilken avdeling du ønsker å jobbe ved.

Ledig stilling

VEILEDER
Vi trenger jevnlig nye veiledere til alle våre avdelinger. Ønsker du å jobbe ved en av våre avdelinger, så send oss en søknad. Du vil bli kontaktet når vi trenger flere veiledere.

Send oss en kortfattet søknad der du beskriver hvem du er, hvorfor du har blitt den du er, hva som er motivasjonen din for en jobb i Noen AS. Husk å skrive hvilken avdeling du ønsker å jobbe ved og legg ved CV.

Søknad og CV sendes til soknad@noen-as.no Ta gjerne kontakt med oss på tlf. 97 04 22 73 hvis du har noen spørsmål.

Alle våre ansatte må gjennomføre Noenskolen, Grunnkurs for veiledere. Grunnkurset går over to uker og koster 4 500 kroner pr. person inkl. kursmateriell.

Akkurat nå trenger vi flere veiledere her:

Trondheim

Oslo

Fjell

Send søknad snarest og før kursstart. Du velger kurssted selv.

Noenskolen

Noenskolen har følgende aktuelle kurs for nye veiledere i 2019:

Fjell: Grunnkurs for veiledere 23.10-30.10

Oslo: Grunnkurs for veiledere 30.10-6.11

Mrk: Kursstart er avhengig av nok antall påmeldte.

Kursavgift: 4500,- per person, inkl. kursmateriell og lunsj.

Kontakt oss på info@noen-as.no eller 97 04 22 73 for mer informasjon om våre kurs.

For NAV og Arbeids- og inkluderingsbedrifter:

Grunnkurs for veiledere er et kompetansehevende tilbud for jobbsøkere uten formell kompetanse innen helse og omsorg. Gjennomført kurs gir kursbevis som øker mulighetene for ansettelse eller praksisplass i virksomheter som yter omsorg, helse- og sosiale tjenester.

 

Jeg vil bli veileder

«Jeg stortrives med å være veileder for Noen. Jeg liker å jobbe med folk, være sosial og møte mennesker på deres nivå. Når jeg bidrar til å skape mening for en bruker, slik at resten av dagen blir tryggere og bedre, da får jeg en god følelse tilbake»

Det sier Inger Alise Brandsegg, som har vært veileder for Noen AS i flere år. Høres det ut som en jobb du kunne ha likt?

Noen AS bidrar til økt livskvalitet og helsefremming for personer med demens, eldre og deres familier. Vi startet i 2008 og er i dag over 30 ansatte som leverer tjenester til privatpersoner og kommuner. De fleste av våre veiledere er mennesker som har vært helt eller delvis ute av arbeidslivet, men som har restarbeidsevne, empati og erfaring med demens.  Alle våre veiledere deltar på vårt interne kompetanseprogram og sertifiseres på KuPA-metoden.

Å jobbe for Noen betyr å hjelpe personer til å holde seg aktive, delta i samfunnet eller gjøre hverdagslige gjøremål. Du får god opplæring i å utføre jobben på en kunnskapsbasert måte. Arbeidstiden kan du delvis bestemme selv, både hvor mange timer du vil jobbe og hvilke dager du ønsker. 

Jobben er ideell for deg som:

- Er fleksibel og mulighetsorientert
- Er voksen og selvstendig, reflektert og trygg
- Har erfaring med demens eller kognitiv svikt
- Har arbeidskapasitet til å jobbe mellom 8 og 18 timer i uka
- Egen bil er en fordel, men ikke et krav

Vi kan tilby:

- En meningsfull deltidsjobb (8-18 timer i uka)
- Kontinuerlig kompetanseutvikling og oppfølging
- Godt arbeidsmiljø
- Fleksibel arbeidshverdag
- Oppdragsmengden kan variere

Fortsatt noe for deg? Ta kontakt med oss for å høre om vi har behov for veiledere i ditt område. 

Ta kontakt: Ring oss på telefon 970 42 273

 

Inger Alise 2.jpg