Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Noens IKT-verktøy fremheves av Forskningsrådet

Snopp Designbyrå

Forskningsrådet trekker fram Noen AS og BIA-prosjektet «Kunnskapsbasert persontilpasset aktivitetstjeneste for personer med demens», og viser til et nyutviklet IKT-verktøy som gjør det enklere for bedrift og veiledere å kartlegge arbeidsmetodikk og dokumentere effekt av aktivitetene.

Prosjektet er basert på vår egenutviklede arbeidsmetode KuPA, som står for «Kunnskapsbasert personsentrert aktivitet» og som er rettet mot hjemmeboende personer med demens.

– Gjennom BIA-prosjektet har vi nå endelig fått utviklet et IKT-verktøy som er tilpasset veilederens behov. I den web-baserte løsningen kan veilederen oppsummere og evaluere samværet, planlegge nye aktiviteter, utveksle erfaring og ikke minst visualisere pasientenes utvikling, forteller Noen-gründer Heidi Wang til Gemini.no, som også har laget en lengre artikkel om utviklingen.

BIA står for Brukerstyrt innovasjonsarena og Noens BIA-finansierte prosjekt ble avsluttet i 2015.

Det nye IKT-verktøyet er utviklet av SINTEF i samarbeid med Cantega, Uno IT og Senter for omsorgsforskning.

Vil du lese mer om KuPA? Sjekk vår egen beskrivelse av arbeidsmetoden.

Noen AS bidrar til nasjonal kokebok innen sosialt entreprenørskap

Snopp Designbyrå

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartemenetet som i disse dager utformer en kokebok for nye samarbeid mellom offentlig sektor og sosiale entreprenører.

Blant aktørene som bidrar aktivt til innholdet, finner vi Noen AS og Steinkjer kommune. 14. juni var vi invitert til en samling hvor inspirerende historier ble delt og konkrete oppskrifter på suksess ble lagt fram. Innspillene fra samlingen skal brukes videre til å utforme en kokebok innen mulige samarbeidsformer mellom offentlig sektor og sosiale entreprenører.

Departementet har lagt ut en oppsummering av prosjektet og har startet en blogg hvor du kan følge med og komme med innspill.

Steinkjer kommune har også lagt ut en nyhet om saken.

Vi i Noen gleder oss over å få lov til å være med på å utforme morgendagens samspill mellom sosiale entreprenører og det offentlige, og håper dette ansporer mange spennende prosjekt framover.