Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

IMG_7464.JPG

Miljøbehandling

Føler du at du får stadig dårligere hukommelse? Har du innimellom vanskeligheter med å orientere deg? Kanskje du opplever at du endrer personlighet og humør?

Miljøbehandling

Ring eller skriv til oss på tlf 97 04 22 73 / post@noen-as.no – eller la oss kontakte deg.

 

Vi har mange års erfaring med miljøbehandling i hjemmet, en tjeneste som bidrar til helsefremming for pasienten og pårørende.

Dette er et individuelt tjenesteforløp der vi, sammen med deg, sikrer rett hjelp til enhver tid. Miljøbehandlingen har som mål å skape opplevelser i hverdagen som gir pasienten glede, stolthet og sinnsro. Pasienten kan dermed opprettholde et meningsfylt liv og vedlikeholde kognitive, sosiale og praktiske ferdigheter. I tillegg er Miljøbehandlingen en stor støtte for pårørende.

Vår tjeneste er et oppfølgingsløp med veiledning for pårørende og aktivitetsbasert veiledning til pasienten. Det foregår som en individuell plan og et samarbeid mellom alle deltakere omkring pasienten. Kartlegging, evaluering og målrettede aktivitetstiltak er viktige ingredienser som vi i Noen bruker i tråd med KuPA-metoden.

Samarbeidet kan innebære koordinering og samarbeid med fastlege, kommune og ev. andre parter omkring

Miljøbehandlingen bør starte så tidlig som mulig og tilpasses behovet gjennom hele pasientforløpet. I startpakken anbefaler vi Miljøbehandling med fire timer aktivitetstjeneste for pasienten og veiledning til pårørende fire ganger pr år. 

Priser og betingelser  ›