Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

IMG_7464.JPG

Miljøbehandling

Føler du at du får stadig dårligere hukommelse? Har du innimellom vanskeligheter med å orientere deg? Kanskje du opplever at du endrer personlighet og humør?

Miljøbehandling

Ring eller skriv til oss på tlf 97 04 22 73 / post@noen-as.no – eller la oss kontakte deg.

 

Vi har mange års erfaring med miljøbehandling i hjemmet og på sykehjem. Målet er å skape glede, stolthet og sinnsro - og dermed redusere engstelse, nedstemthet, inaktivitet, apati, vandring, utaggering, vrangforestillinger.

Miljøbehandlingen foregår med bruk av KuPA-metoden og er et skreddersydd forløp der vi, sammen med deg, tar tak i en definert utfordring. Tiltakene kan være i det fysiske miljøet omkring personen, i psykososiale forhold eller gjennom individuelt tilpasset aktivitet og samhandling 1-1 eller i gruppe.

Priser og betingelser  ›