Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

IMG_8603.JPG

Ledsaging

Føler du at du får stadig dårligere hukommelse? Har du innimellom vanskeligheter med å orientere deg? Kanskje du opplever at du endrer personlighet og humør?

Ledsaging

Ring eller skriv til oss på tlf 97 04 22 73 / post@noen-as.no – eller la oss kontakte deg.

 

Tannlegetime, selskap eller familiesammenkomst?

Vi ledsager personer med demens/kognitiv svikt til alle typer avtaler og ærender. Tjenesten passer godt når personen trenger noen som har tid, eller når du som er pårørende trenger avlastning.

Ved ledsaging til lege, tannlege, sykehus og lignende, sørger en Noen-ledsager for at reisen blir trygg og at alle opplysninger kommer dit de skal.

Våre ledsagere er erfarne mennesker i alle aldre. Riktig ledsager velges ut fra preferanser og behov, og ledsageren møter opp der du eller bruker ønsker. Transportmåte avtales i hvert enkelt tilfelle.

Priser og betingelser  ›