Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

IMG_8573.JPG

Aktivitetstjeneste

Føler du at du får stadig dårligere hukommelse? Har du innimellom vanskeligheter med å orientere deg? Kanskje du opplever at du endrer personlighet og humør?

Aktivitetstjeneste

Ring eller skriv til oss på tlf 97 04 22 73 / post@noen-as.no – eller la oss kontakte deg.

 

Aktivitetstjeneste er en tjeneste NOEN tilbyr når aktiviteten er bestemt og det er behov for personstøtte for å gjennomføre den.

Aktivitetstjenesten kan for eksempel brukes som støtte til hverdagslivets gjøremål i hjemmet og i nærmiljøet, til hobby og fritidsaktiviteter, til fysisk aktivitet og trening, som sosial støtte eller trivsel. Her er det du og dine ønsker som står i sentrum, og vi strekker oss langt for at du skal få den støtten du trenger på den måten du har behov for. 

Vi sørger for å innhente nødvendig informasjon fra deg før oppstart og bruker vår erfaring til å lage en så myk start som mulig.

Aktivitetstjenesten selges kun som abonnement. Fordelen er at du får én nøye utvalgt veileder, som har kunnskap om din situasjon og som du kan bli godt kjent med. Dette sikrer et trygt og forutsigbart samarbeid. 

I abonnementet har du Oppfølgingstjenesten fra NOEN inkludert. Oppfølgingstjenesten består av evaluering og samarbeidsmøter med eventuelle pårørende. Du som er bruker deltar når det er hensiktsmessig.

Hver måned får du faktura på det avtalte abonnementet, men du kan stoppe det for en periode uten å måtte betale*. Det kan være aktuelt ved ferie, sykehusinnleggelse, rehabilitering el. lignende. 

Et abonnement på aktivitetstjeneste er forutsigbart og fleksibelt, og ivaretar både pasient og eventuelle pårørende. Det er ingen ventetid på å komme i gang. 

*Gjelder innenfor frister oppgitt i abonnementet.

Priser og betingelser  ›

 

 
Jeg vil på vegne av min mor og resten av familien takke for godt samarbeid og en god tjeneste. Veilederen - hennes besøk, væremåte og omsorg - har betydd mye for mammas livskvalitet
— Ragnhild Wesche Kvål, datter