Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

IMG_7587.JPG

Avlasting

Føler du at du får stadig dårligere hukommelse? Har du innimellom vanskeligheter med å orientere deg? Kanskje du opplever at du endrer personlighet og humør?

Avlasting

Ring oss på tlf 97 04 22 73 eller send oss en mail på post@noen-as.no – eller la oss kontakte deg.

 

Innimellom trenger vi alle avlastning. Påkjenninger med å ha ansvaret helt eller delvis alene, kan være tungt å bære. Våre veiledere er erfarne og trygge medmennesker, som møter personen der han/hun er. 

Alle våre veiledere har gjennomført Noen-skolen, der de kurses i blant annet personsentrert omsorg, helsefremming, kommunikasjon, demens, kognitiv svikt og aldring. 

Riktig veileder velges ut fra dine ønsker og behov. 

Avlastningstjenesten kan bestilles som en fast ordning, abonnement, eller fra gang til gang. Vi hjelper deg med å finne en løsning som passer. Se eksempler på avlastning nederst på siden.

Priser og betingelser  ›

 

Da jeg endelig tok den første uforpliktende samtalen, startet et nært og trygt samarbeid. Jeg ville at mor skulle omgås andre enn bare nærmeste familie. Dessuten begynte jeg å bli sliten. Det var rart i starten — at andre skulle ta hånd om henne. Men de ble som en del av familien; noen som kjenner mor godt, noen jeg kan snakke med, noen som forstår. Jeg skulle egentlig ha tatt kontakt mye tidligere!
— Gunn Borgan Grindberg, pårørende

Avlastning i hjemmet, med eller uten pårørende

 

Føler du behov for å dele omsorgen og ansvaret med noen? Gjøre noe på egen hånd? Ta fri ei helg eller noen timer? En Noen-veileder kan kan være til stede på døgnbasis eller avtalte timer. 

Du kan også være hjemme og samarbeide med veilederen, dersom du ønsker det. Avtalen kan være en fast ordning, abonnement, eller fra gang til gang.


Avlastning på hytta, ferie eller reise, med eller uten pårørende

 

Dersom du ønsker noen til å være sammen med dere på hytta, ferie eller på reise, vil en trygg Noen-veileder avlaste deg ved at dere samarbeider om omsorg og gjøremål, eller ved å utføre aktiviteter med bruker på egen hånd.

Veilederen kan også reise og oppholde seg med bruker alene, og dermed erstatte pårørende sin funksjon i brukerens dagligliv.

Avtalen kan være en fast ordning, abonnement, eller fra gang til gang.


Avlastning i selskap

 

Bryllup, konfirmasjon, bursdag, barnedåp eller annet selskap i emning? En Noen-veileder kan bli med, enten alene eller sammen med deg, for å gi omsorg og praktisk hjelp til den som ledsages. 

Vi kan ledsage bruker i selskaper holdt i hjemmet og borte, under hele eller deler av arrangementet.