Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

IMG_7722.JPG

Pårørendeskole

Føler du at du får stadig dårligere hukommelse? Har du innimellom vanskeligheter med å orientere deg? Kanskje du opplever at du endrer personlighet og humør?

Pårørendeskole

Ring eller skriv til oss på tlf 97 04 22 73 / post@noen-as.no – eller la oss kontakte deg.

 

Vår pårørendeskole gir deg som pårørende mer informasjon om sykdommen og om tilbud som finnes i din kommune. Vi etablerer samtalegrupper, der pårørende deler erfaringer og hjelper hverandre med å løse utfordringer i hverdagen. En erfaren kursleder veileder gruppen.

Eg hadde ikkje klart det uten det kurset. Nei, det er heilt sikkert.
— Harald Ramsøy, pårørende

Kurset går over åtte økter, hver på ca. to timer. Vi har tilbud om avlastning mens du er på kurs. Nye kurs settes opp fortløpende og etter behov. Kontakt oss for spørsmål eller påmelding.

Priser og betingelser  ›