Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

IMG_7414.JPG

Priser og betingelser

Priser og betingelser


Uforpliktende innledende samtale

 

Pris: kr 0,-


Aktivitetstjeneste

 

En bestilling skjer ved at partene signerer en Oppdragsavtale på abonnement. Et abonnement på Aktivitetstjeneste går fram til en av partene sier opp avtalen. Avtalen beskriver at en fast veileder kommer til avtalte tider, hvor lenge og ofte oppdraget skal utføres. Avtalen beskriver også hvilke type aktiviteter som skal vektlegges og hvilket mål som gjelder for tjenesten. Avtalen evalueres jevnlig. Én måned prøvetid.

Pris: kr 445,- pr time + mva.
Et tillegg kommer på når tjenesten bestilles til helg, natt eller helligdag.
Ved transport med veileders bil benyttes statens satser for bilgodtgjørels


Avlastning

 

Avlastning bestilles fra gang til gang eller som et abonnement på faste dager/helger.

Avlastning dag/kveld pr time kr 445,- + mva

Avlastning døgn kr 3340,- + mva

Avlastning halvdag kr 1560,- + mva

Et tillegg kommer på når tjenesten bestilles til helg, natt eller helligdag. Kost, evt. losji og reisekostnader dekkes av kunde. Ta kontakt for pris ved andre behov.


Ledsaging

 

Tjenesten bestilles fra gang til gang. Ved bestilling  senest 3 virkedager på forhånd garanterer vi leveranse av  tjenesten.

Ledsaging på dag/kveld pr time kr 445,- + mva

Ledsaging døgn kr 3340,- + mva

Ledsaging halvdag kr 1560,- + mva

Et tillegg kommer på når tjenesten bestilles til helg, natt eller helligdag.
Ved transport med ledsagers bil benyttes statens satser for kjøregodtgjøring.


Veiledning av pårørende

 

Kr 535,- pr time. Tjenesten er unntatt for mva.
Et tillegg kommer på når tjenesten bestilles til helg, natt eller helligdag.


Oppfølgingstelefonen

 

Kr 535,- pr time. Tjenesten er unntatt for mva.
Et tillegg kommer på når tjenesten bestilles til helg, natt eller helligdag.


Folkeopplysning, foredrag og undervisning

 

Ta kontakt for pristilbud.


Gavekort

 

Verdi på gavekortet etter ønske.


Pårørendeskole

 

Kommuner og demensforeninger bes ta kontakt for tilbud på gjennomføring av Pårørendeskole eller faglig innlegg.


Dagaktivitetstilbud kommune

 

Individuelt tilpasset dagaktivitetstilbud i hjemmet og nærmiljøet
Ta kontakt for pristilbud og avtale.