Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

IMG_7511.JPG

Presse

Adirondack is the perfect template for self-starters and savvy entrepreneurs. Its minimal navigation and full header images provide a bold framework for your brand's vision.

Presse

Heidi Wang
Tlf: 40 14 73 11
heidi.wang@noen-as.no

 

Ta kontakt med oss dersom du har gode tips eller trenger informasjon om:

– Noen-konseptet
– KuPA-metoden
– demens
– kognitiv funksjon og kognitiv svikt
– personsentrert omsorg
– helsefremming for personer med demens, eldre og pårørende

– sosialt entreprenørskap
– innovasjon i helse og omsorg

Vi er behjelpelige med å fremskaffe informasjon og gode caser.


Logo

 

LAST NED JPG
Til digitalt bruk. 

LAST NED PDF
Høy oppløsning.


Pressebilder