Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

IMG_7714.JPG

Om Noen

Vi kan demens

Gjennom flere år har vi i Noen jobbet ut mot brukere med demens og kognitiv svikt. Ved bruk av forskningsbasert KuPA-metode, vet vi hva som hjelper mennesker til å oppleve god livskvalitet med demens. Derfor yter vi tjenester til familier med demens, trener personell som bidrar til god helse og livskvalitet for pasienten og familien, og driver kontinuerlig forskning og utvikling for å fremme levekårene til denne gruppen.

Vi jobber aktivt og tydelig for at personer med demens skal få samme status, og dermed de samme rettighetene, som enhver annen syk eller skadet person. En person med demens skal, i likhet med andre, være en ressurs i sitt eget liv og i samfunnet.

Vår bedriftsorganisasjon er et verdibasert kompetansemiljø hvor medarbeidere har inngående kunnskap om personsentrert omsorg og helsefremming ved kognitiv svikt og demens, og hvor våre kunder og brukere alltid er øverste sjef. 

 

Personen med demens — en ressurs i eget liv og i samfunnet
— Visjon og ambisjon for 2020
heidi-wang.jpg

Heidi Wang

Daglig leder
Tlf 40 14 73 11
heidi.wang@noen-as.no

188982_4868716572_8745_n.jpg

Ingunn Vesterdal

Administrativ leder
Tlf 40 14 73 12
ingunn.vesterdal@noen-as.no