Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Filtering by Category: Nyheter

Noen AS bidrar til nasjonal kokebok innen sosialt entreprenørskap

Snopp Designbyrå

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartemenetet som i disse dager utformer en kokebok for nye samarbeid mellom offentlig sektor og sosiale entreprenører.

Blant aktørene som bidrar aktivt til innholdet, finner vi Noen AS og Steinkjer kommune. 14. juni var vi invitert til en samling hvor inspirerende historier ble delt og konkrete oppskrifter på suksess ble lagt fram. Innspillene fra samlingen skal brukes videre til å utforme en kokebok innen mulige samarbeidsformer mellom offentlig sektor og sosiale entreprenører.

Departementet har lagt ut en oppsummering av prosjektet og har startet en blogg hvor du kan følge med og komme med innspill.

Steinkjer kommune har også lagt ut en nyhet om saken.

Vi i Noen gleder oss over å få lov til å være med på å utforme morgendagens samspill mellom sosiale entreprenører og det offentlige, og håper dette ansporer mange spennende prosjekt framover.