Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Noen med ny telefontjeneste

Snopp Designbyrå

Noen har lansert Oppfølgingstelefonen, et tilbud til alle som har behov for hjelp med kartlegging og veiledning innen det å håndtere demens og kognitiv svikt.

Når en person har fått diagnose, er det ingen grunn til å vente. Som berørt eller pårørende bør man komme tidlig i gang med kartlegging og tilrettelegging. Derfor har Noen etablert oppfølgingstelefonen, en tjeneste som gir nødvendig veiledning og hjelp.

— Her får du som er berørt og dine pårørende informasjon om hvordan du kan redusere helsesvikt og øke livskvaliteten, til tross for kognitiv svikt eller demenssykdom. Du får veiledning fra fagpersoner med innsikt i hva som skjer og hvordan du kan møte utfordringene og se mulighetene, forklarer daglig leder i Noen, Heidi Wang.

Behovet til pasienten med demens kartlegges og du får støtte og råd i vurdering av tiltak for å forebygge helsesvikt og inaktivitet.

Tjenesten tilbyr også en behovsavklaring, et dokument som beskriver behov og forslag til tiltak, som du kan bruke i søknader og videre dialog med lokale tilbydere av demenstjenester.

Men hvorfor har Noen startet opp med Oppfølgingstelefonen?

— I Norge er det ingen praksis med oppfølging eller noe fast tilbud etter at du har fått en diagnose med kognitiv svikt eller demens. Det betyr at mange pårørende og pasienter blir stående litt rådville og ikke minst alene, om å orientere seg i hva som er lurt og hva som finnes. Vi i Noen har mye erfaring med nettopp denne situasjonen og ønsker å hjelpe berørte til å orientere seg og sette i gang rett tjeneste til rett tid, forklarer Wang, og legger til: — Vi bruker en metode og et verktøy vi har utviklet stor kompetanse rundt, kalt KuPA-metoden og IT-verktøyet KuPA Ressurs, med tanke på at personer med demens skal opprettholde helsen og klare seg best mulig selv, til tross for f.eks. hukommelsesproblemer, problemer med å se sammenhengene eller å oppfatte.

Pr. i dag har Gjensidige en avtale med Noen hvor de tilbyr sine kunder med Helse55+ gratis, innledende samtale og 50 prosent avslag på videre oppfølgingssamtaler.

Les mer om Oppfølgingstelefonen

Vil du prøve vår nye tjeneste? Ring oss på 97 04 22 73 (hverdager mellom 0900 og 1500) eller send mail til post@noen-as.no og avtal tidspunkt for å bli oppringt for en uforpliktende, innledende samtale og informasjon om oppfølgingstelefonen.

Les mer om Gjensidige sin satsning på Oppfølgingstelefonen på Livet som senior.