Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Noen med ny telefontjeneste

Snopp Designbyrå

Noen har lansert Oppfølgingstelefonen, et tilbud til alle som har behov for hjelp med kartlegging og veiledning innen det å håndtere demens og kognitiv svikt.

Når en person har fått diagnose, er det ingen grunn til å vente. Som berørt eller pårørende bør man komme tidlig i gang med kartlegging og tilrettelegging. Derfor har Noen etablert oppfølgingstelefonen, en tjeneste som gir nødvendig veiledning og hjelp.

— Her får du som er berørt og dine pårørende informasjon om hvordan du kan redusere helsesvikt og øke livskvaliteten, til tross for kognitiv svikt eller demenssykdom. Du får veiledning fra fagpersoner med innsikt i hva som skjer og hvordan du kan møte utfordringene og se mulighetene, forklarer daglig leder i Noen, Heidi Wang.

Behovet til pasienten med demens kartlegges og du får støtte og råd i vurdering av tiltak for å forebygge helsesvikt og inaktivitet.

Tjenesten tilbyr også en behovsavklaring, et dokument som beskriver behov og forslag til tiltak, som du kan bruke i søknader og videre dialog med lokale tilbydere av demenstjenester.

Men hvorfor har Noen startet opp med Oppfølgingstelefonen?

— I Norge er det ingen praksis med oppfølging eller noe fast tilbud etter at du har fått en diagnose med kognitiv svikt eller demens. Det betyr at mange pårørende og pasienter blir stående litt rådville og ikke minst alene, om å orientere seg i hva som er lurt og hva som finnes. Vi i Noen har mye erfaring med nettopp denne situasjonen og ønsker å hjelpe berørte til å orientere seg og sette i gang rett tjeneste til rett tid, forklarer Wang, og legger til: — Vi bruker en metode og et verktøy vi har utviklet stor kompetanse rundt, kalt KuPA-metoden og IT-verktøyet KuPA Ressurs, med tanke på at personer med demens skal opprettholde helsen og klare seg best mulig selv, til tross for f.eks. hukommelsesproblemer, problemer med å se sammenhengene eller å oppfatte.

Pr. i dag har Gjensidige en avtale med Noen hvor de tilbyr sine kunder med Helse55+ gratis, innledende samtale og 50 prosent avslag på videre oppfølgingssamtaler.

Les mer om Oppfølgingstelefonen

Vil du prøve vår nye tjeneste? Ring oss på 97 04 22 73 (hverdager mellom 0900 og 1500) eller send mail til post@noen-as.no og avtal tidspunkt for å bli oppringt for en uforpliktende, innledende samtale og informasjon om oppfølgingstelefonen.

Les mer om Gjensidige sin satsning på Oppfølgingstelefonen på Livet som senior.

Noens IKT-verktøy fremheves av Forskningsrådet

Snopp Designbyrå

Forskningsrådet trekker fram Noen AS og BIA-prosjektet «Kunnskapsbasert persontilpasset aktivitetstjeneste for personer med demens», og viser til et nyutviklet IKT-verktøy som gjør det enklere for bedrift og veiledere å kartlegge arbeidsmetodikk og dokumentere effekt av aktivitetene.

Prosjektet er basert på vår egenutviklede arbeidsmetode KuPA, som står for «Kunnskapsbasert personsentrert aktivitet» og som er rettet mot hjemmeboende personer med demens.

– Gjennom BIA-prosjektet har vi nå endelig fått utviklet et IKT-verktøy som er tilpasset veilederens behov. I den web-baserte løsningen kan veilederen oppsummere og evaluere samværet, planlegge nye aktiviteter, utveksle erfaring og ikke minst visualisere pasientenes utvikling, forteller Noen-gründer Heidi Wang til Gemini.no, som også har laget en lengre artikkel om utviklingen.

BIA står for Brukerstyrt innovasjonsarena og Noens BIA-finansierte prosjekt ble avsluttet i 2015.

Det nye IKT-verktøyet er utviklet av SINTEF i samarbeid med Cantega, Uno IT og Senter for omsorgsforskning.

Vil du lese mer om KuPA? Sjekk vår egen beskrivelse av arbeidsmetoden.

Noen AS bidrar til nasjonal kokebok innen sosialt entreprenørskap

Snopp Designbyrå

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartemenetet som i disse dager utformer en kokebok for nye samarbeid mellom offentlig sektor og sosiale entreprenører.

Blant aktørene som bidrar aktivt til innholdet, finner vi Noen AS og Steinkjer kommune. 14. juni var vi invitert til en samling hvor inspirerende historier ble delt og konkrete oppskrifter på suksess ble lagt fram. Innspillene fra samlingen skal brukes videre til å utforme en kokebok innen mulige samarbeidsformer mellom offentlig sektor og sosiale entreprenører.

Departementet har lagt ut en oppsummering av prosjektet og har startet en blogg hvor du kan følge med og komme med innspill.

Steinkjer kommune har også lagt ut en nyhet om saken.

Vi i Noen gleder oss over å få lov til å være med på å utforme morgendagens samspill mellom sosiale entreprenører og det offentlige, og håper dette ansporer mange spennende prosjekt framover.